II SaSaPala II

II SaSaPala II

BLv.255 / JLv.120
Paladin
Kills: 673
Deaths: 589
KDR: 1.14
Last Seen: Scarlet Palace @ 2017-08-10 08:38:52

Recent Activity

2017-08-10 08:53:05
Emblem II SaSaPala II was killed by Emblem oO TravianSpade Oo in Scarlet Palace
2017-08-10 08:38:52
Emblem Blu Tooth was killed by Emblem II SaSaPala II in Skoegul
2017-08-10 08:33:27
Emblem Canon R0ck was killed by Emblem II SaSaPala II in Cyr
2017-08-10 08:30:20
Emblem iGeronimo was killed by Emblem II SaSaPala II in Cyr
2017-08-10 08:30:17
Emblem Lunafreia was killed by Emblem II SaSaPala II in Cyr
2017-08-10 08:25:02
Emblem II SaSaPala II was killed by Emblem Acid Demonstration in Scarlet Palace
2017-08-08 08:46:43
Emblem II SaSaPala II was killed by Emblem Far Parlente in Hohenschwangau
2017-08-08 08:40:16
Emblem II SaSaPala II was killed by Emblem BikingMan in Bergel
2017-08-08 08:26:26
Emblem II SaSaPala II was killed by Emblem Meliodas in Hohenschwangau
2017-08-08 08:23:09
Emblem BaBaer0 was killed by Emblem II SaSaPala II in Hohenschwangau
2017-08-08 08:16:52
Emblem II SaSaPala II was killed by Emblem Acid Demonstration in Hohenschwangau
2017-08-08 08:11:34
Emblem II SaSaPala II was killed by Emblem Acid Demonstration in Bergel
2017-08-08 08:11:32
Emblem Aeon was killed by Emblem II SaSaPala II in Bergel
2017-08-08 08:09:53
Emblem II SaSaPala II was killed by Emblem Sempii in Bergel
2017-08-08 08:09:27
Emblem ShillienTemplar was killed by Emblem II SaSaPala II in Bergel
2017-08-05 08:58:02
Emblem II SaSaPala II was killed by Emblem Daedalus Bow in Cyr
2017-08-05 08:53:53
Emblem N0T Ryan was killed by Emblem II SaSaPala II in Cyr
2017-08-05 08:33:12
Emblem II SaSaPala II was killed by Emblem Guthizelski in Scarlet Palace
2017-08-01 17:23:48
Emblem Jumpman Banned was killed by Emblem II SaSaPala II in PVP: Doom
2017-08-01 08:55:06
Emblem OCPD was killed by Emblem II SaSaPala II in Hohenschwangau
2017-08-01 08:52:33
Emblem Ultron LeX was killed by Emblem II SaSaPala II in Hohenschwangau
2017-08-01 08:51:59
Emblem GodMadara was killed by Emblem II SaSaPala II in Hohenschwangau
2017-08-01 08:50:24
Emblem II SaSaPala II was killed by Emblem IceF0x in Hohenschwangau
2017-08-01 08:49:24
Emblem Ultron LeX was killed by Emblem II SaSaPala II in Hohenschwangau
2017-08-01 08:38:43
Emblem TristanDale14 was killed by Emblem II SaSaPala II in Andlangr